Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Komunikat

Referat Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska i Gopodarki Gruntami przypomina przesiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja br. upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.
DOCpodanie o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty.doc

opracował Marek Smandzik
Wersja XML