Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016

PDFUchwała Nr XVII.140.2016 z 26.10.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVII.141.2016 z 26.10.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XVII.142.2016 z 26.10.2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych .pdf

PDFUchwała Nr XVII.143.2016 z 26.10.2016 w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Walcach.pdf

PDFUchwała Nr XVII.144.2016 z 26.10.2016 w sprawie powołania Rady Społecznej SP Ośrodka Zdrowia w Walcach.pdf

PDFUchwała Nr XVII.145.2016 z 26.10.2016 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach.pdf

PDFUchwała Nr XVII.146.2016 z 26.10.2016 w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

Wersja XML