Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

PDFSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017 ROK .pdf
 


PDFZarządzenie Nr Or.0050.95.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 18 października 2016 r..pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarzadzenia nr Or.0050.95.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 18 października 2016 r..pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 18 października 2016 r..pdf
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 18 października 2016 r..pdf
 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4526565
w tym miesiącu: 24227
dzisiaj: 1803

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1