Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”

Informacja o dofinansowaniu zadania pn.:
„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”

 Wójt Gminy Walce informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”, umowa dotacji Nr 234/2016/G-61/OZ-ZOA/D z dnia 21 lipca 2016 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 36 698,30 z czego:
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów) – 18 349,15 zł
2. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów) – 12 844,40
3. Beneficjenci końcowi (15% kosztów) – 5 504,75 zł.


Wójt Gminy Walce
- /Bernard Kubata/

Wersja XML