• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016

PDFUchwała Nr XV.125.2016 z 22 czerwca 2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania.pdf

PDFUchwała Nr XV.126.2016 z 22 czerwca 2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XV.127.2016 z 22 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XV.128.2016 z 22 czerwca 2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XV.129.2016 z 22 czerwca 2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XV.130.2016 z 22 czerwca 2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki - budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I.pdf

PDFUchwała Nr XV.131.2016 z 22 czerwca 2016 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.pdf

PDFUchwała Nr XV.132.2016 z 22 czerwca 2016 w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Walce pożyczki ....pdf

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4467137
w tym miesiącu: 34229
dzisiaj: 2601

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1