Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016

PDFUchwała Nr XIV.116.2016 z 11 maja 2016 r ws uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.pdf

PDFUchwała Nr XIV.117.2016 z 11 maja 2016 w spr. zatwierdz. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XIV.118.2016 z 11 maja 2016 w spr. uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospod.dom..pdf

PDFUchwała Nr XIV.119.2016 z 11 maja 2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XIV.120.2016 z 11 maja 2016 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XIV.121.2016 z 11 maja 2016 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.pdf

PDFUchwała Nr XIV.122.2016 z 11 maja 2016 w spr. udzielenia dotacji SPOZ w Walcach.pdf

PDFUchwała Nr XIV.123.2016 z 11 maja 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XIV.124.2016 z 11 maja 2016 w spr. zatwierdz. Regulaminu Rady Społecznej SPOZ w Walcach.pdf

 

Wersja XML