Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016

PDFUchwała Nr XIII.108.2016 z 2 marca 2016r. w spr. zm. w tekście uchwały m. planu z.p. wsi Stradunia.pdf

PDFUchwała Nr XIII.109.2016 z 2 marca 2016r. w spr. zmiany urzęd. nazwy obiektu fizjografivznego Mosiacz na Mosacz.pdf

PDFUchwała Nr XIII.110.2016 z 2 marca 2016r.w spr. powierzenia Wójtowi uprawnień do ustalania opłat ....pdf

PDFUchwała Nr XIII.111.2016 z 2 marca 2016r. w spr. zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFUchwała nr XIII.112.2016 z 2 marca 2016r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finans.owej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XIII.113.2016 z 2 marca 2016r. w spr.przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

PDFUchwała Nr XIII.114.2016 z 2 marca 2016 w spr. przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr XIII.115.2016 z 2 marca 2016r. w spr. wyznaczenia jednostki. organiz. do realizacji zadań z zakresu świad. wych.pdf

 

Wersja XML