Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Nazwa programu: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Nazwa Projektu: Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach

Rok realizacji: 2016

Kwota otrzymanej dotacji: 207 500,00 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 415 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 429 161,00 zł

 

 

 

Wersja XML