Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf HTMOgłoszenie o zamówieniu.htm

DOCSIWZ.doc

DOCzałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

DOCzałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCzałącznik nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc

DOCzałącznik nr 2b - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej..doc

DOCzałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCzałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc

DOCzałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc

DOCzałącznik nr 6 - projekt umowy z karta gwarancyjną Łącznik radca.doc

PDFzałącznik nr 7.1. Przedmiar robót.pdf

PDFzałącznik nr 7.2. Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 8

PDFOpis techniczny.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

PDFPRZEKRÓJ MORMALNY.pdf

PDFROZKOCHÓW TRANSPORT - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.pdf

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

PDFBIOZ 1.pdf

 

 

 


 

Wersja XML