Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_sprawa nr ZP.271.28.1.2016.pdf  


PDFZapytanie ofertowe nr ZP.271.28.1.2016.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik Nr 2 - Wykaz usług_Wykonawca.pdf
PDFZałącznik Nr 3 - Oświadczenie _Wykonawca.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Wykaz nieruchomości objętych zadaniem.pdf

PDFZałącznik nr 5 - Umowa - projekt.pdf

Wersja XML