Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)

Informacja o przyznaniu dotacji na wsparcie zadania pn. “OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA”
PDFInformacja w sprawie dofinansowania zadania - AKADAMIA DLA SENIORA I JUNIORA.pdf
 


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 12.05.2016 r. przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce, w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie , pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 01 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki :

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  - oferta w trybie art. 19a  pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA”

PDFOFERTA -STRADUNIA 05-2016.pdf

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOCXFormularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -Stradunia 05-2016.docx

 

Wersja XML