Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub

Wójt Gminy Walce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość niezabudowaną w obrębie Grocholub oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 750/5 z k.m. 3

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntowową niezabudowaną.pdf

Wersja XML