Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach.pdf


PDFINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA - Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach.pdf


PDFWyjasnienia tresci zapytania ofertowego nr 1.pdf


PDFzapytanie ofertowe - Wykonanie klimatyzacji w UG Walce.pdf


DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.doc

DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych robót.doc

DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy z karta gwarancyjną.doc

PDFUG Walce - rzut parteru do klimatyzacji.pdf

PDFUG Walce - rzut piętra do klimatyzacji.pdf
 

Wersja XML