Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach.pdf


PDFINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA - Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach.pdf


PDFWyjasnienia tresci zapytania ofertowego nr 1.pdf


PDFzapytanie ofertowe - Wykonanie klimatyzacji w UG Walce.pdf


DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.doc

DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych robót.doc

DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy z karta gwarancyjną.doc

PDFUG Walce - rzut parteru do klimatyzacji.pdf

PDFUG Walce - rzut piętra do klimatyzacji.pdf
 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4520299
w tym miesiącu: 17961
dzisiaj: 711

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1