Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie

Obrady rozpoczęto 2018-11-19 o godz. 16:05:47, a zakończono o godz. 18:39:50 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Tomasz Banaś
 2. Iwona Hruzik
 3. Gerlinda Ślusarczyk
 4. Paweł Król
 5. Józef Reinhard
 6. Dawid Dudek
 7. Robert Jurczyk
 8. Waldemar Stokłosa
 9. Marek Kołodziejczyk
 10. Gabriela Kubis
 11. Jarosław Brzezinka
 12. Józef Nossol
 13. Mateusz Burczyk
 14. Renata Polok
 15. Bernadeta Latus-Suchińska


1. Otwarcie sesji. (16:05:00)


2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. (16:10:00)


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. (16:14:00)


4. Stwierdzenie kworum. (16:17:00)


5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (16:17:00)

Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Walce (16:20:00)

Wyniki imienne:


6. Wybór Przewodniczącego Rady. (16:21:00)

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Walce (16:23:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad zatwierdzeniem zasad głosowania (16:41:00)

Wyniki imienne:


7. Wybór Zastępcy (ów) Przewodniczącego Rady. (16:58:00)

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Walce (16:59:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad zatwierdzeniem zasad głosowania. (17:12:00)

Wyniki imienne:


8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania. (17:25:00)


9. Wnioski o zmianę porządku obrad. (17:31:00)

       a. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy i umieszczenie go w punkcie 10 a porządku obrad (17:31:00)

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy i umieszczenie go w punkcie 10 a porządku obrad (17:32:00)

Wyniki imienne:

       b. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 b porządku obrad (17:33:00)

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 b porządku obrad. (17:33:00)

Wyniki imienne:

       c. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 c porządku obrad. (17:34:00)

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 c porządku obrad. (17:34:00)

Wyniki imienne:

       d. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 d porządku obrad. (17:35:00)

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 d porządku obrad. (17:35:00)

Wyniki imienne:

       e. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji pkt dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z siedzibą w Głogówku i umieszczenie go w punkcie 10 e porządku obrad. (17:37:00)

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z siedzibą w Głogówku i umieszczenie go w punkcie 10 e porządku obrad. (17:37:00)

Wyniki imienne:


10. Rozpatrzenie projektów uchwał (17:40:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy (18:09:00)

Wyniki imienne:

Z powodu awarii technicznej ponowne głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy (18:12:00)

Wyniki imienne:

       b. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce (18:13:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce. (18:19:00)

Wyniki imienne:

       c. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce (18:19:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce (18:24:00)

Wyniki imienne:

       d. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Walce (18:25:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Walce. (18:33:00)

Wyniki imienne:

       e. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z siedzibą w Głogówku (18:33:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z siedzibą w Głogówku. (18:39:00)

Wyniki imienne:


11. Zakończenie obrad I sesji Rady. (18:39:00)


Zakończono sesję (18:39:50)

Wersja XML