Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFWyjasnienia SIWZ- odpowiedź na pytania nr 1.pdf
 

Projket docelowej organizacji ruchu

PDFProjekt stałej organizacji ruchu część opisowa i uzgodnienie.pdf

PDFProjekt stałej organizacju ruchu - rys 1.pdf

PDFProjekt stałej organizacju ruchu - rys 2.pdf
 


HTMLOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.html

DOCSIWZ.doc

DOCzałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

DOCzałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCzałącznik nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc

DOCzałącznik nr 2b - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej..doc

DOCzałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCzałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc

DOCzałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc

DOCzałącznik nr 6 - projekt umowy z karta gwarancyjną Łącznik radca.doc

PDFzałącznik nr 7 - Przedmiar robót.pdf
 

Załacznik nr 8

DOCBIOZ.doc

DOCOPIS TECHNICZNY DROGOWY.doc

PDFPROFIL PPODŁUŻNY.pdf

PDFPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.pdf

DOCSPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc

PDFSTUDNIA SD1 aa.pdf

PDFSZCZEGÓŁ ODWODNIENIA pop.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU DROGI.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU KANALIZACJA.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU Z KLOMBAMI.pdf
 

Wersja XML