Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce

1. PDFUchwała Rady Gminy Walce Nr XX.120.04 z dnia z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Walce.pdf

2. PDFUchwała Rady Gminy Walce Nr XXX.202.09 z dnia z dnia 17 czerwca 2009 r. w zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce.pdf

3. PDFUchwała Rady Gminy Walce Nr V.30.2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Walce.pdf

4. PDFUchwała Rady Gminy Walce Nr XXX.213.2013 z dnia z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Walce.pdf

5. PDFUchwała Nr XXXIII.302.2018 z dnia 19 września 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce.pdf
 

 

Wersja XML