Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów

Wójt Gminy Walce podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.10.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 2 lutego 2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf
 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy  terminie od 09.02.2016 r. do 29.02.2016 r.

Wersja XML