Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce

Wójt Gminy Walce  podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.9.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 2 lutego 2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf
 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy  terminie od 09.02.2016 r. do 29.02.2016 r.

Wersja XML