• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce

Wójt Gminy Walce  podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.9.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 2 lutego 2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf
 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy  terminie od 09.02.2016 r. do 29.02.2016 r.

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4397549
w tym miesiącu: 35782
dzisiaj: 966