Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej

W dniach 26 i 27 listopada 2005 r. odbył się w Walcach XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej.

W dniu 26.11.2005 r. po wysłuchaniu 7 chórów przyznano:
I nagroda Chór „Canthabiles” Kąty Opolskie,
I nagroda Międzyparafialny chór Zawadzkie,
II nagroda „Heimath Klang „ Kłodnica,
II nagroda „Heimatren” Gogolin,
II nagroda „Odermelodie” Zimnice,
III nagroda „Tarnauer Gesangchor” Tarnów Opolski,
III nagroda „Freundschaft” Chrząszczyce oraz trzy nagrody specjalne dla dyrygentów

W dniu 27.11.2005 r. po wysłuchaniu 23 zespołów śpiewaczych przyznano:
I miejsce „Seniores „ Łącznik,
I miejsce „Ligockie Wrzosy” Ligota Prószkowska,
II miejsce „Frohsin” Leśnica,
II miejsce „Walczanki” Walce,
II miejsce „Wangere Echo” Węgry,
II miejsce „Kosorowiczanko” Kosorowice,
III miejsce „Echo Krośnicy” Krośnica,
III miejsce „Solarzanki” z Solarni,
III „ Die Neudorfer” Nowa Wieś oraz siedem wyróżnień.

Fundatorami nagród są :
• Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu,
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
• Wojewoda Opolski,
• Marszałek Województwa Opolskiego,
• Starosta Powiatu Krapkowickiego,
• Zarząd Wojewódzki TSKN,
• Zarząd Powiatowy TSKN
• Zarząd Gminy TSKN w Walcach,
• Bank Spółdzielczy Krapkowice,
• Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

opracował Marek Smandzik
Wersja XML