Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność lobbingowa

PDFUSTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.131.2015 Wójta Gminy Walca z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postęowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.pdf
 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4476573
w tym miesiącu: 43665
dzisiaj: 153

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1