Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność lobbingowa

PDFUSTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.131.2015 Wójta Gminy Walca z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postęowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.pdf
 

Wersja XML