• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)

Wójt Gminy Walce  ogłasza rokowania po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe położone we wsi Kromołów (przysiółek Czerniów) oznaczone numerami działek 165 i 166 z k.m. 6

PDFREGULAMIN ROKOWAŃ PO DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.133.2015 Wójta Gminy Walce w sprawie ogłoszenia o rokowaniach po II przetargu na nieruchomość gruntową.pdf
 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4415888
w tym miesiącu: 54121
dzisiaj: 714

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1