Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI
D.S OCENY OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

 

PDFInformacja o wynikach naboru kandydatów na czlonków komisji d.s oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na 2016 rok.pdf

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

 

Wójt Gminy Walce

ogłasza

 

nabór kandydatów na członków komisji  konkursowych

do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok

 

będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji  d.s oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na 2016 roku

 

PDFZarządzenie Nr Or.120.26.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji.pdf

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH.pdf

PDFFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.pdf

 


 

Wersja XML