Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"

Do w/w konkursu ofert przystąpili następujący Oferenci:

L.p

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

1.

STOWARZYSZENIE OPOLSKICH PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWYCH

47-320 Gogolin

ul. Strzelecka 16 A

2.

CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ

47-010 Opole

ul. Szpitalna 5a

 

Wójt Gminy                    

  Bernard Kubata               

 

 

Wersja XML