Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"

Do w/w konkursu ofert przystąpili następujący Oferenci:

L. p

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

1.

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

GMINNE ZRZESZENIE W WALCACH

47-344 Walce

ul. Mickiewicza 18

 

Wójt Gminy                    

  Bernard Kubata               

 

   

Wersja XML