Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UDOSTĘPNIENIE DANYCH

DOCUdostępnianie danych osobowych.doc

DOCUdostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.doc

 

PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.pdf.pdf

PDFWniosek o udostęnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.pdf
 

Wersja XML