Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub

Wójt Gminy Walce przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowj działki w   obrębie Grocholub

PDFZarządzenie Nr Or.0050.112.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
 

Wersja XML