• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BIP - informacje ogólne

Szanowni Państwo !

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Portal BIP ma za zadanie:
1. służyć Obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych
2. udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP - zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).


BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) Urzędu Gminy w Walcach zapewnia stały i powszechny dostępu do każdej informacji o sprawach publicznych w zakresie działalności władz samorządowych Gminy Walce i jej jednostek organizacyjnych.

Na stronach BIP znajdą Państwo aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące:

1. ogłoszeń w sprawie ofert inwestycyjnych oraz zamówień publicznych,
2. zasad funkcjonowania urzędu w tym o strukturze organizacyjnej, referatach i zajmowanych stanowiskach, sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych ewidencjach i rejestrach, archiwach,
3. organów władzy samorządowej – zamierzeniach ich działania oraz programach
4. aktów prawnych, sposobie ich stanowienia, statusie gminy i gospodarce przestrzennej
5. finansów, majątku i długu oraz udzielanej pomocy publicznej,
6. funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych.ZAPRASZAMY na stronę BIP wszystkich zainteresowanych informacją publiczną w zakresie działalności władz samorządowych Gminy Walce i jej jednostek organizacyjnych.

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4453948
w tym miesiącu: 21040
dzisiaj: 377

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1