• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

DOCSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓPRACY NA 2016 ROK.doc


DOCZarządzenie Nr Or.0050.96.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 09 października 2015.doc w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.96.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 09 października 2015.doc

DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.96.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 09 października 2015.doc

DOCZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.96.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 09 października 2015.doc
 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4414671
w tym miesiącu: 52904
dzisiaj: 1531

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1