Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

DOCXWniosek o ustalenie warunków zabudowy[lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx
PDFWniosek o ustalenie warunków zabudowy.pdf
 

Wersja XML