Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna

Tereny wydzielone na cele inwestycyjne na terenie wsi Stradunia przebiegają wzdłuż drogi krajowej nr 45 prowadzącej do autostrady A4 ( 14 km ) oraz do Republiki Czeskiej ( Ostrawa ).Tereny pod zabudowę przemysłową posiadają możliwość przyłączenia się do wiejskiej sieci wodociągowej, sieć telekomunikacyjnej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej (tranzyt sieci gazowej odległy o 6 km )

DOCwykaz terenów inwestycyjnych wieś Stradunia.doc

adres kontaktowy:
Urząd Gminy Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
e-mail: ug@walce.pl

opracował: Marek Smandzik - VI 2005 rok

Wersja XML