Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.

WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych w najem, na czas oznaczony, położonych na terenie gminy Walce stanowiące jej mienie komunalne.

PDFZarządzenie Nr Or.0050.71.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 30 lipca 2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf
 

Wersja XML