Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku

WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najem, na czas oznaczony, położonych na terenie gminy Walce stanowiące jej mienie komunalne.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.48.2015Wójta Gminy Walce z dnia 02 czerwca 2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf
PDFZarządzenie Nr Or 0050.49.2015Wójta Gminy Walce z dnia 11 czerwca 2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf
 

Wersja XML