Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022. Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii mieszkańców naszej Gminy na temat zaproponowanych rozwiązań zawartych w dokumencie.

Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się od 28.05.2015 r. do 11.06.2015r.

Uwagi i opinie należy wnosić przy wykorzystaniu formularza konsultacji. Formularz może być złożony w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Walce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail:  weronika.lipka-nossol@walce.pl

 

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy Państwa do wzięcia udziału  w konsultacjach tak istotnego dla rozwoju naszej Gminy dokumentu.

 

Poniżej zamieszczamy projekt Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022 oraz Formularz zgłaszania uwag.

 

Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022

PDFStrategia_Rozwoju_Gminy_Walce_2015_2022.pdf
 

Formularz zgłaszania uwag

DOCFormularz zgłaszania uwag.doc
 

 

Wersja XML