Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieś Walce - oferta inwestycyjna

Przez tereny wydzielone na cele przemysłowe na terenie wsi Walce przebiega droga powiatowa, która łączy się z drogą krajową nr 45 we wsi Stradunia ( 6 km ). Droga krajowa nr 45 prowadzi do autostrady A4 oraz do Republiki Czeskiej ( Ostrawa ). Odległość z Walec do autostrady A4 wynosi ok.20 km. Tereny pod zabudowę przemysłową posiadają sieć wodociągową Ø 225, sieć telekomunikacyjną, energetyczną, a budowa kanalizacji sanitarnej zostanie rozpoczęta w przyszłym roku.
DOCWieś Walce - oferta inwestycyjna
adres kontaktowy:
Urząd Gminy Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
e-mail: ug@walce.pl
tel.(077) 4660108, 4076070, fax 4660784
opracował: Marek Smandzik - styczeń 2003 r.
Wersja XML