• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej

WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie gminy Walce w obrębie Brożec, stanowiące jej mienie komunalne.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.25.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 9 kwietnia 2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4395612
w tym miesiącu: 33845
dzisiaj: 3475