Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej

WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie gminy Walce w obrębie Brożec, stanowiące jej mienie komunalne.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.25.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 9 kwietnia 2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
 

Wersja XML