Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów

 

DOCZawiadomienie o wyborze oferty.doc


DOCWyjaśnienie 3 do treści SIWZ.doc
DOCWyjaśnienie 2 do SIWZ.doc
DOCWyjaśnienie 1 do SIWZ.doc

HTMOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.htm


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ.doc
DOCzałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCzałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzałącznik nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc
DOCzałącznik nr 2b - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej..doc
DOCzałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc
DOCzałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc
DOCzałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc
DOCzałącznik nr 6 - Projekt umowy z karta gwarancyjną.doc
PDFzałącznik nr 7 - Przedmiar robót.pdf
załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna:
PDFOpis PB - tranzyt Rozkochów-Walce.pdf
PDFOpis techniczny -tranzyt Rozkochów-Walce.pdf
PDFPompownia PZ-1.pdf
PDFProfil kanału grawit..pdf
PDFStudzienka Sodp-1.pdf
PDFStudzienka Sodp-2.pdf
PDFStudzienka Sodw-1.pdf
PDFStudzienka Sodw-2.pdf
PDFMapa 1-500 PZ-1.pdf
PDFMapa Rozkochów- ark.1.pdf
PDFMapa Rozkochów- ark.2.pdf
PDFMapa Rozkochów-ark.3.pdf
PDFOrientacja Rozkochów.pdf
PDF1. schemat zasilania PZ-1.pdf
PDF2. ZK1a-1P.pdf
PDF6.1. plan zagospodarowania PZ-1.pdf
PDF6.2. schemat zasilania PZ-1.pdf
PDF6.3. ZK1a-1P.pdf
PDF6.4. schemat szafki sterowniczej.pdf
PDF6.5. słup oświetleniowy z oprawą.pdf
PDFPR opis z metryką.pdf
PDFPW opis z metryką.pdf
PDFwarunki PZ1.pdf
załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna:
PDFMetryka-Specyfikacje.pdf
PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf
PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf
PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf
PDFST 03.00 - Kanalizacja sanitarna.pdf
PDFST 04.00 - Roboty elektryczne.pdf

 

Podmiot udostępniający: Samorzadowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Linek
Data wytworzenia: 2013-09-26
Wersja XML