Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

URZĄD STANU CYWILNEGO

PDFKlauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk.pdf
DOCXKlauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk.docx


DOCZawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.doc

DOCZezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.doc

DOCZgłoszenie urodzenia dziecka.doc

DOCZmiana imion i nazwisk.doc

DOCWydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych.doc

DOCZaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.doc

DOCZawarcie związku małżeńskiego konkordatowego (przed duchownym).doc

DOCWpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.doc

DOCSprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.doc

DOCUstalenie i odtworzenie aktu stanu cywlnego.doc

DOCUzupełnienie aktu stanu cywilnego.doc

DOCRejestracja zgonów.doc
 

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.docx

DOCXWniosek o zmianę imienia, nazwiska.docx

DOCXWniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.docx

DOCXWniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego.docx

DOCWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc

DOCXWniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.docx
 

Wersja XML