Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

EWIDENCJA LUDNOŚCI

DOCWniosek_o_wydanie_wielojezycznego_standardowego_formularza-1.doc
PDFWniosek_o_wydanie_wielojezycznego_standardowego_formularza-1.pdf


DOCXKlauzula informacyjna - ewidencja ludności.docx
PDFKlauzula informacyjna - ewidencja ludności.pdf


DOCZameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.doc

DOCZameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.doc

DOCZameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.doc

DOCZameldowanie na pobyt stały.doc

DOCWymeldowanie z pobytu czasowego.doc

DOCWymeldowanie z pobytu stałego.doc

DOCWydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.doc

DOCWymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej.doc

DOCNadanie numeru PESEL.doc

DOCudostepnianie-danych-osobowych.doc

DOCUdostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.doc

 

PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf

PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf

PDFzgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf

PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.pdf

PDFZgłoszenie wyjazdu za granicę.pdf

PDFZgłoszenie powrotu z zza granicy.pdf

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf

PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.pdf

DOCKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.doc

 

 

Wersja XML