• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

EWIDENCJA LUDNOŚCI

DOCWniosek_o_wydanie_wielojezycznego_standardowego_formularza-1.doc
PDFWniosek_o_wydanie_wielojezycznego_standardowego_formularza-1.pdf


DOCXKlauzula informacyjna - ewidencja ludności.docx
PDFKlauzula informacyjna - ewidencja ludności.pdf


DOCZameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.doc

DOCZameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.doc

DOCZameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.doc

DOCZameldowanie na pobyt stały.doc

DOCWymeldowanie z pobytu czasowego.doc

DOCWymeldowanie z pobytu stałego.doc

DOCWydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.doc

DOCWymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej.doc

DOCNadanie numeru PESEL.doc

DOCudostepnianie-danych-osobowych.doc

DOCUdostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.doc

 

PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf

PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf

PDFWymeldowanie z pobytu czasowego.pdf

PDFWymeldowanie z pobytu stałego.pdf

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice RP.pdf

PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf

PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.pdf

DOCKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.doc

 

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4416049
w tym miesiącu: 54282
dzisiaj: 875

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1