Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości.docx
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości.pdf

DOCXWniosek o wydanie wypisu i wyrysu.docx
PDFWniosek o wydanie wypisu i wyrysu.pdf

DOCXWniosek o ustalenie warunków zabudowy-lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx
PDFWniosek o ustalenie warunków zabudowy-lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

Wersja XML