• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

DOCdruk - wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.doc

DOCdruk - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.doc

DOCdruk - zgłoszenie wywrotu złomu drzewa lub krzewu.doc

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4414643
w tym miesiącu: 52876
dzisiaj: 1503

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1