Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

Uwaga !
Wszelkie należności wobec Urzędu Gminy Walce podane w opisach
poszczególnych  procedur należy uiszczać na konto: 

Bank Spółdzielczy Krapkowice Oddział Walce
14 8884 0004 2002 0212 8368 0125

 

Wersja XML