Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)

DOCZawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.doc


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ Remont piętra budynku UG w Walcach.doc
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc
DOCZałącznik nr 2b - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej..doc
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc
DOCZałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc
DOCZałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - Projekt umowy z kartą gwarancyjną.doc
PDFZałącznik nr 7 - Przedmiar robót - Remont piętra budynku UG Walce.pdf
PDFZałącznik nr 7a - IE Przedmiar robót - Remont piętra budynku UG Walce.pdf
Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa:
PDFOPIS TECHNICZNY - Remont piętra budynku UG Walce.pdf
PDFRzut piętra- inwentaryzacja rys. A1i.pdf
PDFRzut piętra rys. A1.pdf
PDFRzut WC parter rys. A2.pdf
PDFRzut WC piętro rys. A3.pdf
PDFIE OPIS - Remont piętra budynku UG Walce.pdf
PDFIE PB OPIS - Remont piętra budynku UG Walce.pdf
PDFIE RYS E-1.pdf
PDFIE RYS E-2.pdf
PDFIE RYS E-3.pdf
PDFIE RYS E-4.pdf
PDFIE RYS E-5.pdf
Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna:
PDFOGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST- Remont piętra budynku UG Walce.pdf
PDFIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA EST - Remont piętra budynku UG Walce.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Kochan   
Data wytworzenia: 2013-08-07
Wersja XML