Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce

 DOCZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ.doc
DOCzałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCzałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzałącznik nr 2a - oświadczenie osoby fizycznej.doc
DOCzałącznik nr 2b - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej..doc
DOCzałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc
DOCzałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc
DOCzałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc
DOCzałącznik nr 6 - Projekt umowy z karta gwarancyjną.doc
PDFzałącznik nr 7 - Przedmiar robót.pdf
załącznik nr 8 - Dokumentacja budowlana:
PDFProjekt budowlany.pdf
PDFK-03 - Profil kan. sanit..pdf
PDFK-02 - Zagospodarowanie terenu.pdf
PDFzałącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

 

Podmiot udostępniający: Samorzadowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Linek
Data wytworzenia: 2013-06-11

 

Wersja XML