Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

WÓJT GMINY

    WALCE

Walce, 23.12.2014 r.


 

Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.101.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r., udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach z siedzibą 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18, w wysokości 110.000,00 zł.


 

Wójt Gminy Walce     

/-/ mgr Bernard Kubata


 

Wersja XML