Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku

WÓJT GMINY

    WALCE

Walce, 23.12.2014 r.


 

Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku


 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.102.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 r. udzielono dotacji celowej Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, w wysokości 80.000,00 zł.


 

Wójt Gminy Walce    

/-/ mgr Bernard Kubata


 

Wersja XML