Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

 

DOCZawiadomienie o wyborze oferty.docHTMOgłoszenie o zamówieniu..htm
DOCXSIWZ_Walce..docx
PDFUchwała nr XVI_105_2012 Rady Gminy Walce z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XVI_105_2012 Rady Gminy Walce z dnia 16 maja 2012 r.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Adamów
Data wytworzenia: 2013-04-10

 

Wersja XML