Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów

 

 DOCZawiadomienie o wyborze oferty.doc


DOCWyjaśnienie do SIWZ.doc


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ - Przebudowa konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów.doc
DOCzałącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Przebudowa konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów.doc
DOCzałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc
DOCzałącznik nr 2b - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej.doc
DOCzałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków ....doc
DOCzałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc
DOCzałącznik nr 5 - Wykaz osób i podmiotów ....doc
DOCzałącznik nr 6 - Projekt umowy.doc
PDFzałącznik nr 7 - Przedmiar robót.pdf
PDFzałącznik nr 8 - Dokumentacja budowlana.pdf
PDFPrzekrój normalny.pdf
PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf
PDFProjekt zagospodarowania terenu 1.pdf
PDFProjekt zagospodarowania terenu 2.pdf
PDFProfil podłużny.pdf
PDFBIOZ.pdf
PDFzałącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2013-04-04        

 

Wersja XML