Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

DOCINFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI na 2015 r.doc
 


DOCZarządzenie Nr Or.0050.82.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 09 października 2014 r.doc  w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

DOCZałącznik nr 1 do zarzadzenia nr Or.0050.82.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 09 października 2014 r.doc

DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.82.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 09 października 2014 r.doc

DOCZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.82.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 09 października 2014 r.doc
 

Wersja XML