Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf


DOCwyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na pytania nr 4.doc

DOCwyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na pytania nr 3.doc

DOCwyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na pytania nr 2.doc

DOCwyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na pytania nr 1.doc


PDFogłoszenie o zamówieniu 268588-2014.pdf


DOCSIWZ - dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia.doc


DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty - samochód ratowniczo-gasniczy.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

DOCZałącznik nr 2a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 3 - wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.doc

DOCZałącznik nr 4 - wykaz dostaw.doc

DOCZałącznik nr 5 - wzór umowy przetarg.doc

 

 

 

 

Wersja XML